Miljöbästa Bil 2015

Gröna Bilister
Foto: Gröna Bilister

Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilisters tävling Miljöbästa Bil 2015.

I går tävlade 31 bilmodeller i Kista om titeln Miljöbästa Bil 2015. Alla kandidater kan köras förnybart, är energieffektiva och säkra.

– Det är glädjande att så många bilmodeller kvalificerade sig trots våra tuffa krav, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson för Gröna Bilister. Det visar att bilindustrin är med på tåget mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

– Tesla Model S är en mycket värdig vinnare, fortsätter Martin Prieto Beaulieu. Tesla har tagit världen med storm med sin pionjäranda. Model S en fullstor elbil som har nästan lika lång räckvidd som en vanlig bil. Nu följer resten av bilvärlden efter. Det kommer inte att dröja länge innan priserna på elbilar faller.

Andraplatsen i tävlingen delas av laddhybriderna Mitsubishi Outlander PHEV och VW Golf GTE. På tredje plats kommer gasbilen Subaru Legacy Boxer-CNG och elbilen VW e-Golf.
Continue reading ”Miljöbästa Bil 2015”

Annonser

Nu byggs Elbilslandet Gotland

Pressmeddelande 29 maj 2014 från Solkompaniet. Sommaren 2014 inleds initiativet ”Elbilslandet Gotland” med att laddställen för elbilar installeras vid ett tjugotal besöksmål, spridda över hela Gotland.

Ambitionen är att visa öns besökare hur enkelt och bekvämt det är att åka elbil. Initiativtagare är konsult- och installationsföretaget Solkompaniet, som genomför satsningen i samarbete med energibolag, elbilstillverkare, resebolag, biluthyrare och Energimyndigheten.

Målet är en snabb introduktion av elbilar på ön, och därefter spridning till resten av Sverige.

– Gotlands besökare kommer nu kunna hyra bekväma och tysta elbilar som dessutom är billiga att köra. Vi bygger laddställen på utvalda utflyktsmål över hela ön, så att bilarna kan laddas under de naturliga stoppen. Öns begränsade yta innebär också att nya elbilsförare slipper oroa sig för att batterierna ska laddas ur, säger Jon Malmsten, konsult på Solkompaniet och ansvarig för Elbilslandet Gotland.

Det finns i dag drygt 33 000 registrerade personbilar på Gotland, varav 96 procent drivs med bensin eller diesel. Vid årsskiftet fanns bara åtta elbilar och ett tiotal laddhybrider registrerade, men i takt med att laddinfrastrukturen byggs ut finns alla möjligheter att fasa ut Gotlands beroende av fossila drivmedel.

Elbilslandet Gotland startar med ett tjugotal nya laddställen i sommar, och målet är att antalet minst ska fördubblas under de närmast kommande åren. I sommar kommer Visby Gästhamn ha femton elbilar till uthyrning, medan fyra elbilar finns hos Europcar på flygplatsen.

– Vår bedömning är att hyrbilsmarknaden på Gotland kommer att domineras av elbilar redan inom några år, och att i princip alla utflyktsmål erbjuder sina besökare laddplatser inom fem år. Det kommer att göra Gotland till ett föredöme för andra regioner och höja intresset för elbilen även utanför hyrbilsmarknaden, säger Jon Malmsten.

Elbilslandet Gotland är ett samarbete mellan Vattenfall, Destination Gotland, Gotlandsflyg, Nissan, Europcar och Visby Gästhamn. Energimyndigheten är delfinansiär och en utvärdering kommer att göras under hösten.

Länkar:

www.elbilslandet.se
www.solkompaniet.se

Solkompaniet arbetar med installationer av nätanslutna solcellsanläggningar och konsultverksamhet inom förnybar energi och hållbara transporter. Solkompaniet har kontor i Stockholm, Göteborg och Örebro. Företaget sysselsätter cirka fyrtio personer och har verksamhet i hela landet. Webbplats: www.solkompaniet.se

Gröna Bilister och Öresundskraft: Gynna elbilen på riktigt, regeringen!

I februari registrerades bara fyra elbilar. Nu slår Gröna Bilister och Öresundskraft larm: Utan ordentlig stimulans för elbilarna, blir det laddhybrider för hela slanten!

I februari registrerad 17 860 nya personbilar, varav 1 866 miljöbilar. Av dessa var 234 laddhybrider och endast 4 elbilar. Elbilarna backar alltså mycket kraftigt på marknaden, till förmån för laddhybrider.

– Elbilar och laddhybrider har samma Supermiljöbilspremie på 40 000 kr, trots att elbilens merkostnad är högre genom att den har mycket större batterier, och att elbilens klimatnytta är mycket större. Supermiljöbilspremien måste justeras så att den som gör störst klimatnytta får störst belöning, helst inom ramen för ett bonus-malus-system, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Idag, onsdag 27 mars överlämnas Roadmap Swedens förslag till färdplan för fossilbränsleoberoende fordonsflotta till näringsminister Annie Lööf. Per Lundgren från Öresundskraft medverkar vid överlämningen av dokumentet, som bl.a. Öresundskraft och Gröna Bilister medverkat att ta fram.

– Sverige var först i omställningen bort från bensin och diesel. Nu ligger vi efter, och det beror på att stimulansen är för svag och för kortsiktig. Annie Lööf och hennes regeringskollegor måste visa att de menar allvar med fossilbränsleoberoende, annars tappar vi allt det vi byggt upp, säger Per Lundgren.

Den bästsäljande laddhybriden, Toyota Prius, går drygt 2 mil på el, innan den går över till bensin, medan den bästsäljande elbilen, Nissan Leaf, går 20 mil avgasfritt. Laddhybriden kan köras enbart på bensin, medan elbilens teknik är tvingande – den körs alltid på el.

Gröna Bilister och Öresundskraft har tagit fram fyra exempel på hur elbilsmarknaden kan stimuleras, som presenteras i een video, https://vimeo.com/61575486.

Ja till fler nollemissionbilar

Jag tror att man kan transportera folk på ett hållbart sätt utan
häst/kärra, cykel, buss och tog.
Det finnes ett annat alternativ också, och själv var jag en tur inom
i Arvika på Nissan och provkörde den nya nissan leaf.
Bilen gick överraskande tyst och var snabb, och komforten var klart
godkänt.
Vidare så var jag imponerad av designen och alla smarta funktioner.
Mera om bilen kan du läsa här:
http://nissan.a-bilar.se/bilar/show/ev/X12/Leaf/index.html
Det är viktigt att kommuner, landsting och företag vågar köpa
dessa bilar, så medelsvensson har råd med dessa fordon i en framtida
andrahandsmarknad. 
Vidare så är det viktigt att politiker, tjänstemän arbetar för
att få till mera incentiver, infrastruktur osv. för att elbilen ska
bli mera allmän på dom svenska vägar.
Elbilar är en transportlösning som fungerar utmärkt i fas med lokal
Agenda 21,(Hållbara riktlinjer för det 21 århundrade)  våra
nationella miljömål, såsom frisk luft, god bebyggd miljö, och en
giftfri miljö bara för att nämna något bra med transporter med
elbil.  
Elbilen är tre till fem gånger mera energieffektiv än
förbränningsmotorn, och elbilen är mycket tyst.
Samtidigt så är utsläppen obefintliga vid transporter i stan, och
kan drivas på grön el.
Här i Arvika när kommunen har köpt upp 26 kraft stationer , så
finnes en ytterligare möjlighet att investera i hållbara transporter
för kommunen.
Som i sin tur kan ge flera gröna jobb, med utbildning och utveckling
av elbilconceptet.
Nissans elbil kan köras ca 17,5 på en enda laddning, och att köra
en mil kostar några kronor i transportkostnad.
Mera om elbilar kan du läsa här :  http://www.elbilsverige.se/

Självklart kan man inte låta bli att spekulera på hur hade det sett
ut på Saab och Volvo i dag, om dom hade haft elbilar eller
bränslesnåla hybrider på sin produktionslina?
Troligtvis så hade det varit ett mera gynnsamt läge för miljön och
dom anställdas jobbutsikter om dom hade producerat elbilar eller
hybrider? 

Tom Örbeck
fd. elbilsmontör

Elbuss i Ale kommun

Projektet Test och demonstration av eldrivna bussar i Ale kommun skall pågå under tre år och kan ses som ett steg mot en ny framtid för lokal kollektivtrafik.

-Vi är mycket positiva till denna satsning och stödet från regionen, säger Mikael Berglund, kommunalråd (M) och Paula Örn, oppositionsråd (S) i Ale kommun. Nu kan vi fortsätta vårt arbete med att skapa en attraktiv och miljövänlig kollektivtrafik i kommunen och vi får en ordentlig uppväxling av vår egen satsning i projektet.

Under projektperioden skall dels bussens funktion och tillgänglighet utvärderas och dels skall boende och resandes syn på driften utvärderas. Elbussen, som tillverkas av bolaget Coman i Bengtsfors, skall användas som demonstrationsarena för bolagets genomförande av den nya tekniken. Samtidigt skall prover med ny laddningsteknik, induktiv laddning, genomföras. Bussen förväntas tas i drift i Ale under sommaren 2013.

Bidrag till finansiering av projektet kommer från Ale kommun, VGR Regional utvecklings-nämnd, VGR Miljönämnd, VGR Kollektivtrafiknämnd och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektet kommer att pågå i tre år. Projektansvarig är ETC Battery and FuelCells Sweden AB.

Projektinnehåll

Projektet är ett innovationsdrivande demonstrationsprojekt med målsättningen att utvärdera nya fordon för ett fossilfritt kollektivtrafiksystem samt skapa förutsättningar för tillverkning av elbussar i regionen. Projektet kopplar samman flera intressenter. Västtrafik ges möjlighet att testa och utvärdera drift av mindre eldrivna bussar och system för laddning CoMan är ett mindre busstillverkande företag i regionen som tillverkar specialbyggda fordon. Det bedöms finnas en växande marknad för eldrivna bussar. Projektet ger en demonstrationsmöjlighet och en plattform för verifiering och kommersialisering även utanför regionen och Sverige. ETC AB är ett företag med expertis inom batteriteknologi och batterisystem. Test Site Sweden har en specifik kompetens inom laddning och generell kompetens inom testning av fordon. TSS deltar i styrgruppen och fungerar som garant för att projektets testdata och testresultat kan användas för utvärdering. Innovatum deltar i styrgruppen med specifik kompetens inom eldrivlinor och generell kompetens av att organisera utvecklingsprojekt. Via Innovatum finns koppling till ett flertal elektromobilitetprojekt. Ale Kommun är delfinansiär och ”värd” för demonstration av det första fordonet. Ovanstående intressenter kommer i varierande grad att lägga in egen tid i projektet.

Motivering

På lång sikt måste det ske ett trendbrott i transportutvecklingen och fordon med eldrift är en viktig del av det trendbrottet. I Västra Götaland finns också mål om ökad kollektivtrafik som ska drivas på ett ickefossilt sätt.

Det finns en efterfrågan på mindre och tysta fordon med nollemissioner som matarbussar i bostadsområden. För att i framtiden kunna upphandla sådana system behöver kollektivtrafikaktörer kunskap om teknikens möjligheter och begränsningar.

Projektet ger även möjlighet att prova arbetssätt där små- och medelstora företag ingår i test och demonstration. I Västra Götaland finns också en specialfordonstillverkare som har utvecklat en elbuss som ännu inte testats i skarpt läge. Elbussen har god respons bland potentiella kunder men behöver en testarena.

Inom forskningen och näringslivet i Västra Götaland håller det på att byggas upp en hög kompetens inom elfordonsområdet. I projektets styrgrupp finns kompetensen representerad av ETC, Lindholmen och Innovatum. Kollektivtrafikintressena tillvaratas av Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden.

Energiteknikcentrum i Nol är projektägare och driver projektet under ledning av en styrgrupp. Projektledare är BRG.

Projektet ligger i linje med det regionala tillväxtprogrammet och Vision Västra Götaland och stöds av miljönämndens handlingsplan för transporter och miljö. Beträffande jämställdhet och integration finns möjlighet att bryta tidigare invanda strukturer vid införande av en ny teknik vilket det är frågan om i detta projekt.

Finansiering:

Projektets finansiering är på totalt 5 882 000, varav VGR totalt finansierar med
2 952 000.

Källa: Ale kommun

Påven åker elbil

 Påven Renault Kangoo Z.E. är vit och bär påvens vapen på sidorna.

Renault har nyligen donerat en elbil till påven Benedictus XVI. Bilen är baserad på Kangoo Maxi Z.E. och har vidareutvecklats i samarbete med den franska påbyggaren Gruau så att den uppfyller påvens behov.

Påven Benedictus XVI tog emot bilen den 5 september. Bilen ska användas på påvens sommarresidens. Den är vit och bär påvens vapen. Bilen är baserad på Kangoo Maxi ZE (zero emission), som är 4,6 meter lång och 1,8 meter bred. Den elektriska motorn är densamma som sitter i vanliga Kangoo ZE – Nämligen 44 kw / h och ett batteri som ger en räckvidd på 170 km. Bilen är utrustad så att den rymmer fyra personer och är utrustad med två speciella bekväma säten där bak. Dessutom har bilen ett tak som kan öppnas och sidofönstren kan avlägsnas.

Bilen presenterades vid en speciell ceremoni igår och naturligtvis var Carlos Ghosn, VD för Renault den som lämnade över bilen till påven.

Förutom att nu påven har en Kangoo ZE så fick även Vatikanens säkerhetsstyrkorna en Kangoo Z.E.

Källa: Pressmeddelande från Renault

Laddstation som både laddar bilen och driver hushållsel

Nissan säljer en laddstation för elbilar som används åt båda hållen. Den kan ladda upp elbilsbatteriet på natten när nätelen är billig, och låta batteriet driva hemelen när nätelen är dyr.

Läs hela artikeln här >>