Förnyelsebar energi bättre i längden

Trots de resurser som går åt för att bygga ut användandet av förnyelsebar energi, så verkar det vara ett bättre alternativ i längden enligt en ny analys.

Läs hela artikeln här >>

Annonser

Solenergins utveckling förändrar spelet om klimatet

Thomas Sterner, Professor i miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Samordnande huvudförfattare till FNs klimatpanels tredje delrapport, kapitlet om nationella, regionala och lokala styrmedel.
Thomas Sterner, Professor i miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Samordnande huvudförfattare till FNs klimatpanels tredje delrapport, kapitlet om nationella, regionala och lokala styrmedel.

Utvecklingen av solenergi är stark, priserna sjunker snabbt och detta förändrar i grunden det ödesdigra spelet om klimatet. Det säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
– Solenergin kan bli så billig och lobbygrupper för fossila industrier så försvagade att ett högre pris på koldioxidutsläpp blir politiskt möjligt. I slutändan kan denna utveckling rädda klimatet.

Thomas Sterner är huvudtalare på en internationell konferens om miljöbeskattning och utsläppshandel som inleds onsdag den 24 september 2014 i Köpenhamn. Samtidigt avslutas FN:s klimatmöte i New York mellan 125 stats- och regeringschefer, bland dem statsminister Fredrik Reinfeldt, miljöminister Lena Ek, utrikesminsiter Carl Bildt och biståndsminister Hillevi Engström.

– Ett av få positiva tecken för klimatet är framstegen för förnybar energi, särskilt solenergi. Detta ökar också helt klart betydelsen av politik för energiteknik, säger Thomas Sterner, en av de samordnande huvudförfattarna till FNs klimatpanels senaste rapport som presenterades i våras.
Continue reading ”Solenergins utveckling förändrar spelet om klimatet”

Nu byggs Elbilslandet Gotland

Pressmeddelande 29 maj 2014 från Solkompaniet. Sommaren 2014 inleds initiativet ”Elbilslandet Gotland” med att laddställen för elbilar installeras vid ett tjugotal besöksmål, spridda över hela Gotland.

Ambitionen är att visa öns besökare hur enkelt och bekvämt det är att åka elbil. Initiativtagare är konsult- och installationsföretaget Solkompaniet, som genomför satsningen i samarbete med energibolag, elbilstillverkare, resebolag, biluthyrare och Energimyndigheten.

Målet är en snabb introduktion av elbilar på ön, och därefter spridning till resten av Sverige.

– Gotlands besökare kommer nu kunna hyra bekväma och tysta elbilar som dessutom är billiga att köra. Vi bygger laddställen på utvalda utflyktsmål över hela ön, så att bilarna kan laddas under de naturliga stoppen. Öns begränsade yta innebär också att nya elbilsförare slipper oroa sig för att batterierna ska laddas ur, säger Jon Malmsten, konsult på Solkompaniet och ansvarig för Elbilslandet Gotland.

Det finns i dag drygt 33 000 registrerade personbilar på Gotland, varav 96 procent drivs med bensin eller diesel. Vid årsskiftet fanns bara åtta elbilar och ett tiotal laddhybrider registrerade, men i takt med att laddinfrastrukturen byggs ut finns alla möjligheter att fasa ut Gotlands beroende av fossila drivmedel.

Elbilslandet Gotland startar med ett tjugotal nya laddställen i sommar, och målet är att antalet minst ska fördubblas under de närmast kommande åren. I sommar kommer Visby Gästhamn ha femton elbilar till uthyrning, medan fyra elbilar finns hos Europcar på flygplatsen.

– Vår bedömning är att hyrbilsmarknaden på Gotland kommer att domineras av elbilar redan inom några år, och att i princip alla utflyktsmål erbjuder sina besökare laddplatser inom fem år. Det kommer att göra Gotland till ett föredöme för andra regioner och höja intresset för elbilen även utanför hyrbilsmarknaden, säger Jon Malmsten.

Elbilslandet Gotland är ett samarbete mellan Vattenfall, Destination Gotland, Gotlandsflyg, Nissan, Europcar och Visby Gästhamn. Energimyndigheten är delfinansiär och en utvärdering kommer att göras under hösten.

Länkar:

www.elbilslandet.se
www.solkompaniet.se

Solkompaniet arbetar med installationer av nätanslutna solcellsanläggningar och konsultverksamhet inom förnybar energi och hållbara transporter. Solkompaniet har kontor i Stockholm, Göteborg och Örebro. Företaget sysselsätter cirka fyrtio personer och har verksamhet i hela landet. Webbplats: www.solkompaniet.se

Kärnkraft: Himmel och helvete

Kärnkraft: himmel och helvete av Bo Levin och Gösta Elmquist
Har finns en länk till Heidruns förlag där du kan köpa boken av Bo Levin och Gösta Elmquist

Tjugoåtta år sedan Tjernobyl: antalet offer växer fortfarande

Pressmeddelande Måndag 28.4.2014

Kärnkraftsolyckor har långa och dyra konsekvenser

UKRAINA/EUROPA/ÖSTERSJÖN – Senaste lördag, den 26 april, hölls ett
flertal minnesevenemang och anti-kärnkraftsdemonstrationer runt
omkring Europa, i och med att det nu har gått tjugoåtta år sedan
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Ännu nästan tre årtionden efter
att reaktor nr 4 exploderade och förändrade livet för tusentals
människor, växer antalet offer för olyckan. Enligt
Helsingforskonventionen (HELCOM) är katastrofen i Tjernobyl en av de
största enskilda orsakerna till att Östersjön har världens
radioaktivaste vatten.

Ett nätverk av berörda organisationer ropade ut det tredje årliga
European Action Weeks, med tema ”For A Future After Chernobyl And
Fukushima”. Möten och evenemang ägde rum i flera huvudstäder, städer
och byar. Intervjuer med offer från Tjernobylolyckan ägde rum i detta
sammanhang till exempel i Österrike, Vitryssland, Tyskland, Polen och
Ukraina. En översikt av händelser runt minnesdagen har sammanställts
Nuclear Heritage Networks webbplats.

Efter explosionen vid enhet 4 på kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina,
spreds strålningen först genom ett radioaktivt moln.  Förorening
upptäcktes i norra och södra Europa, men även i Kanada, Japan och USA.
Djur som lyckats fly det förorenade området spred strålning. Även gods
från Tjernobyl spred radioaktivt material över hela Europa. Ännu i dag
drabbas barn i berörda områden av allvarliga sjukdomar, på grund av
förorenad föda.

En oberoende sammanslutning av läkare, International Physicians for
the Prevention of Nuclear War (IPPNW), har beräknat personer utsatta
för strålning till följd av olyckan i Tjernobyl. Som direkta offer
räknas 830 000 ”likviderare av konsekvenser”, alltså en slags
räddningsarbetare, som förhindrade en ännu större katastrof, samt ca
350 000 evakuerade. I de mest drabbade områdena i Ryssland, Ukraina
och Vitryssland finns det 8 300 000 invånare, i mindre förorenade
regioner i Europa bor 600 miljoner EU-medborgare. De flesta
hälsoeffekter som följer en kärnkatastrof kan inte direkt förknippas
med olyckan. Statistiskt relaterade sjukdomar är till exempel leukemi,
sköldkörtelcancer, bröstcancer m fl, hjärntumörer, genetiska
missbildningar, dödfödda, missbildningar i hjärnan, försnabbat
åldrande samt psykiska störningar. Det bör noteras att många
cancerformer har en latens på i 25-30 år – alltså väntas en topp i
upptäckta sjukdomsfall.[1]

”Tjernobyl lärde oss, att även decennier efter en kärnkraftskatastrof
upptäcks fortfarande nya sjukdomsfall och att stora områden ännu är
för förorenade att leva på ”, säger tyska antikärnkraftsaktivisten
Hanna Poddig. ”Miljontals människor drabbas av kärnkraftsolyckan,
hundratusentals får allvarliga sjukdomar. Östersjön som region
påverkas av strålningen från Tjernobyl och är fortfarande mer
radioaktivt än andra vattenområden i världen, enligt forskarna i
HELCOM. Vi kan inte vänta på att nästa kärnkraftskatastrof händer –
alla kärnkraftsanläggningar måste stängas omedelbart, i hela världen!”

Tjernobylkatastrofen är en av de viktigaste orsakerna till att
Östersjön är den mest radioaktiva vattenmassan i världen. Det
radioaktiva molnet från Tjernobylolyckan 1986 fördes av luftströmmarna
rakt mot Östersjön, där radioaktivt nedfall fördelades ojämnt på hela
avrinningsområdet. Nedfall skedde också i andra havsområden, såsom
Svarta Havet, Medelhavet, Nordsjön och nordöstra Atlanten.[2]

Årsdagen av Tjernobylkatastrofen är också anledning till att
anti-kärnkraftsorganisatörer från Östersjöregionen och andra regioner
samlas. Imorgon kommer European Anti-nuclear Forum 2014 med titeln
”Ekonomiska Gränser för Kärnkraftsindustrin” att äga rum i Prag,
Tjeckien. Internationella experter kommer att diskutera
Energibranschen år 2030, Quo vadis kärnkraft?, Risker i jämförelse med
investeringar i kol- , kärn -och gaskraftverk och Ekonomiska risker av
byggandet av kärnkraftverk i Tjeckien.
Mer detaljerad information om konferensen.


Nästa vecka, från 5 till 11 maj, äger ett fjärde arbetsmöte i
projektet ”Atomic Threats In The Baltic Sea Region” rum i Döbeln,
Tyskland. Det blir ett tillfälle att engagera sig i nätverk och
projekt, samt att fortsätta påbörjad projektverksamhet. Man kan delta
som frivillig att utföra olika uppgifter, samt nätverka med andra
aktivister. Ytterligare information om projektet

Fotnoter:

#1: http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Tschernobyl_Studie_2011_web.pdf

#2: http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/itameri/en_GB/itameri/

 

Källa:
Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
GERMANY

website

Gröna Bilister och Öresundskraft: Gynna elbilen på riktigt, regeringen!

I februari registrerades bara fyra elbilar. Nu slår Gröna Bilister och Öresundskraft larm: Utan ordentlig stimulans för elbilarna, blir det laddhybrider för hela slanten!

I februari registrerad 17 860 nya personbilar, varav 1 866 miljöbilar. Av dessa var 234 laddhybrider och endast 4 elbilar. Elbilarna backar alltså mycket kraftigt på marknaden, till förmån för laddhybrider.

– Elbilar och laddhybrider har samma Supermiljöbilspremie på 40 000 kr, trots att elbilens merkostnad är högre genom att den har mycket större batterier, och att elbilens klimatnytta är mycket större. Supermiljöbilspremien måste justeras så att den som gör störst klimatnytta får störst belöning, helst inom ramen för ett bonus-malus-system, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Idag, onsdag 27 mars överlämnas Roadmap Swedens förslag till färdplan för fossilbränsleoberoende fordonsflotta till näringsminister Annie Lööf. Per Lundgren från Öresundskraft medverkar vid överlämningen av dokumentet, som bl.a. Öresundskraft och Gröna Bilister medverkat att ta fram.

– Sverige var först i omställningen bort från bensin och diesel. Nu ligger vi efter, och det beror på att stimulansen är för svag och för kortsiktig. Annie Lööf och hennes regeringskollegor måste visa att de menar allvar med fossilbränsleoberoende, annars tappar vi allt det vi byggt upp, säger Per Lundgren.

Den bästsäljande laddhybriden, Toyota Prius, går drygt 2 mil på el, innan den går över till bensin, medan den bästsäljande elbilen, Nissan Leaf, går 20 mil avgasfritt. Laddhybriden kan köras enbart på bensin, medan elbilens teknik är tvingande – den körs alltid på el.

Gröna Bilister och Öresundskraft har tagit fram fyra exempel på hur elbilsmarknaden kan stimuleras, som presenteras i een video, https://vimeo.com/61575486.

Rekord för vindkraften ger lägre elpriser

Många svenskar är säkert trötta på den kalla blåsten i mars. Men den har också en god sida.

– Vindkraften har producerat rekordmycket i södra Sverige och Danmark. Det ger lägre elpriser, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia Energy Management. 

Både det blåsiga vädret och ett ständigt ökande antal vindkraftverk bidrar till
rekordproduktionen de senaste veckorna.

–Eftersom en stor del av vindkraften har producerats i elområde syd och i Danmark, där efterfrågan är stor, har det haft stor effekt på spotpriserna i hela Norden. Trots det kalla vädret har elpriserna hållits ner av god produktion, berättar Matina Rosenberg.

I det högtrycksbetonade vädret de senaste veckorna har ändå ett antal lågtryck passerat över Danmark och södra Sverige och bidragit till vindkraftsrekordet.

Snabb vindkraftökning

Under vecka 10 producerades 0,6 TWh i de nordiska vindkraftverken. Även om det blir mindre blåsigt nästa vecka så att produktionen går ner till cirka 0,3 TWh, så förväntar sig Matina Rosenberg nya vindkraftrekord både i år och nästa år.

–I dag är vindkraftens andel av den totala elproduktionen cirka fem procent. Den väntas redan nästa år öka till cirka sju procent, säger hon.

Mycket kallare i år

Det kanske inte är någon överraskning för den som varit ute i marskylan att vecka 11 har varit kallare 2013 än 2012. Men skillnaden var verkligen stor.

– Det har faktiskt varit nio grader kallare i år än förra året, berättar Matina Rosenberg.

Ändå har påverkan på elpriset varit måttlig, inte bara på grund av vindkrafts-rekordet. Kärnkraften utnyttjas just nu till 95 procent. Även om det har varit torrt väder ett tag nu så produceras det ändå relativt mycket vattenkraft.

Ökad elproduktion talar för rörligt pris

Att produktionen av vindkraft och annan förnybar el ökar är ett skäl för konsumenterna att välja rörligt pris under de närmast åren.

– Produktionskapaciteten byggs ut i Norden, men ledningar byggs inte i någon större utsträckning ut mot Nordens grannländer de närmaste åren. Det gör att vi är övertygade om att det är bra för de flesta konsumenter att välja rörligt pris. Det kan bli tillfälliga uppgångar i prisnivån, men över tid kommer det med stor sannolikhet att vara en gynnsam prisbild, säger Joakim Borén, chef privatmarknad på Bixia.

Källa: Bixia