Kalkbrytningen i Bunge stoppas

Den omstridda kalkbrytningen i Bunge på norra Gotland måste prövas på nytt. Högsta domstolen upphävde idag Mark- och miljööverdomstolens dom 2012 och förklarar att domen om tillåtlighet som gavs tidigare inte får hindra att det görs en tillståndsprövning enligt EU-domstolens lagar om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

– Det här är en glädjens dag för svensk naturvård. Det här är ett första steg i tillnyktringen i tillämpningen av miljöbalken och EU:s bestämmelser om art- och områdesskydd. Bunge är ett unikt område i Sverige och norra Europa, både med tanke på de höga naturvärdena och med tanke på vattenförsörjningen i området. Då går det inte att bryta ett hål som är dubbelt så stort som Visbys ringmur där, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Det var i höstas som det finska företaget Nordkalk tvingades avbryta sina förberedelser för att bryta kalk i ett av Sveriges viktigaste naturområden med mängder av skyddsvärda djur och växter.  Bland annat har två så kallade Natura 2000-områden pekats ut i omgivningarna. Det innebär att de ingår i EU:s nätverk av skyddade naturområden och anses viktiga ur ett europeiskt perspektiv. Dagens dom innebär att kalkbrytningen måste prövas på nytt. Det är Mark- och miljööverdomstolen som kritiseras. Domstolens hantering ledde till att det blev en uppdelning i en dom om tillåtlighet och en dom om tillstånd, utan att någon sammanhållen miljöprövning gjordes. HD ger därmed Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen rätt i deras kritik av hur ärendet skötts.

– Det Högsta domstolen slår fast är att Mark- och miljööverdomstolens hantering av ärendet inte är förenligt med våra unionsrättsliga förpliktelser och kravet på en samlad bedömning av skada på de skyddade områdena, vilket är en vinst i ärendet om Bunge men även mycket principiellt viktigt för andra mål, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Källa: Naturskyddsföreningen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s