Positivt att HD väljer att pröva Bunge

Naturvårdsverket välkomnar Högsta domstolens beslut om partiellt prövningstillstånd av tillståndet för kalkbrytning i Bunge på Gotland.

─Vi ser positivt på att Högsta domstolen tar upp målet till prövning, säger Erika Ekman, sektionschef på Naturvårdsverket. Vi har även i andra sammanhang framfört att Natura 2000-frågan måste avgöras före tillåtlighetsbedömningen, eftersom efterföljande instanser annars kan anse sig låsta att ge tillstånd trots att det finns risk för skada på skyddade områden och arter.

Domen från 2009 har komplicerat Natura 2000-prövningen i efterföljande instanser. Högsta domstolens prövning kan leda till ett klargörande kring vilken effekt det så kallade tillåtlighetsinstitutet faktiskt har vid tillämpning av miljöbalken och då särskilt vid prövning av reglerna om skydd av Natura 2000-områden.

─Vi tolkar Högsta domstolens beslut som att de väljer att först pröva den formella frågan om tillåtlighetsdomens verkan, innan domstolen tar ställning till om prövningstillstånd ska meddelas i de frågor som gäller bland annat Natura 2000-tillståndet och efterbehandlingen av området, fortsätter Erika Ekman.

Naturvårdsverket menar att en logisk följd av beslutet är att verksamheten avbryts i avvaktan på slutligt avgörande.

Läs mer>>

Källa: Pressmeddelande från Naturvårdsverket

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s