Delseger för miljön – HD ger delvis prövningstillstånd om Bunge

Högsta domstolen beslutade att delvis ta upp frågan om kalkstenstäkten i Bunge, norra Gotland till prövning. Det betyder att Högsta Domstolen nu kommer att se över om det tidigare beslut som Mark- och miljööverstolen tagit om tillåtlighet kan binda efterföljande prövning. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklaras vilande.

– Det är oerhört glädjande. Vi är många som kämpat för detta beslut. Nu hoppas jag resultatet kommer bli att den unika naturen i Bunge skyddas, och att Nordkalk väntar med att sätta igång avverkningsprocessen tills Högsta domstolen tittat på ärendet. Detta ger också mer tid till regeringen att peka ut området som ett särskilt bevarandeområde enligt Natura 2000, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Frågan om att tillåtligheten står i strid med EU:s miljörätt har Naturskyddsföreningens miljöjurister drivit och frågan har lyfts i överklagandet till Högsta domstolen.

– Hade HD valt att inte ge prövningstillstånd hade Mark- och miljööverdomstolens beslut vunnit laga kraft. Då hade förtroendet för vårt svenska miljöarbete rubbats i grunden. Domstolens beslut ger hopp, säger Jan Terstad, chef för Natur och Miljö på Naturskyddsföreningen.

Det Högsta Domstolen ska titta på är beslutet om tillåtligheten att bryta kalk och vad det har för betydelse för prövningen av tillståndsfrågan.

– Naturskyddsföreningen har i sitt överklagande till Högsta domstolen visat på hur beslutet strider mot EU:s art- och habitatdirektivet.  Domstolen gav tillåtlighet till Bunge täkten utan att man först prövat konsekvenserna för skyddade områden enligt Natura 2000. Detta står i strid med EU-rätten som kräver att en verksamhet kan tillåtas först efter att domstolen försäkrat sig om att området inte kommer att ta skada. Nu är vår förhoppning att Högsta domstolen även beslutar att tar upp de andra delarna till prövning, när denna fråga är avgjord, säger Joanna Cornelius.

Eftersom Högsta domstolen inte nämner inhibition kan de förberedande avverkningsarbetena i området på norra Gotland att fortsätta.

Källa: Pressmeddelande från Naturskyddsföreningen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s