Minskad inavel viktigt i vargförvaltningsplanen

För första gången har Sverige en förvaltningsplan för hur vi ska ta hand om den svenska vargstammen. Planen bildar plattformen för ett aktivt arbete för minskad inavel. Lyckas vi med det ökar möjligheterna att återinföra jakt.

Naturvårdsverket har utifrån de beslut som fattats av riksdag och regering formulerat två övergripande mål för den svenska vargförvaltningen. Det ena är att det ska finnas en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus.

–Att minska inaveln i vargstammen är en viktig byggsten för vargförvaltningen i Sverige. Det är en av de åtgärder som finns i förvaltningsplanen. Utan arbete för att nå gynnsam bevarandestatus är det svårt att arbeta med andra förvaltningsåtgärder som till exempel jakt, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Det andra övergripande målet är att det ska råda en god samexistens mellan människa och varg.

–Vargförvaltning handlar om både djur och människor. Synen på varg är mycket polariserad, vilket inte minst visats i den webbkonsultation som Naturvårdsverket nyligen genomförde. Att minska polariseringen är en av de stora utmaningarna som vi står inför fortsätter, Ruona Burman.

Innehåll i förvaltningsplanen för varg

Förvaltningsplanen beskriver rovdjurspolitikens övergripande mål för vargförvaltningen, åtgärder för att nå målen och hur uppföljningen av genomförda åtgärder ska ske. Naturvårdsverket har preciserat sex olika delmål för de två övergripande målen för vargförvaltningen. Det handlar till exempel om förbättrad genetisk status, en tillräckligt stor vargstam och minskade skador av varg. Dessutom redovisar planen vargstammens utveckling och status, vargens betydelse för människor, hur förvaltningen är organiserad, de juridiska ramarna för förvaltningen samt vilken forskning som bedrivs om varg och vargförvaltning.

Planen ett levande dokument som kan revideras

Fattade politiska beslut, gällande lagstiftning och befintliga ekonomiska ramar utgör tillsammans med EU:s art- och habitatdirektiv förutsättningarna för förvaltningsplanen. När denna första version av förvaltningsplanen fastställs pågår fortfarande remissbehandlingen av den senaste rovdjursutredningens slutbetänkande om mål för rovdjursstammarna. Det gör att alla mål inte kan formuleras konkret i det här skedet och att planen kan komma att justeras vid nya förutsättningar.

–Många remissinstanser har varit kritiska mot att planen inte är tillräckligt konkret vilket många har förväntat. Vi ser fram mot att fortsätta utveckla förvaltningsplanen tillsammans med regeringens tillsatta Vargkommitté, berörda myndigheter och organisationer när det finns nya politiska ställningstaganden, avslutar Ruona Burman.
Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Läs mer på Vargkommitténs webbplats

Källa: Naturvårdsverket

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s