100 procent förnybar energi i Sverige

Idag lanseras "Energy [r]evolution a sustainable energy outlook for Sweden", Greenpeace i Nordens mest ambitiösa rapportprojekt hittills.
Rapporten visar att en omställning till ett helt förnybart energisystem i längden blir både billigare och mer konkurrenskraftigt än att fortsätta som idag.

Med hjälp av kraftfulla energieffektiviseringar, utbyggda elnät och storskaliga satsningar på förnybar energi säkras en pålitlig försörjning av så kallad basel och reglerel förutsatt att kärnkraften fasas ut.

Anmärkningsvärt är att slutsatserna fastställer att Sverige kan bli kärnkraftsfritt redan år 2030.

Det finns en utbredd uppfattning, inte minst bland vissa politiska företrädare och näringslivsorganisationer, att en omställning till ett samhälle där kärnkraften avvecklas och energin helt kommer från förnybara kraftkällor varken skulle vara kostnadseffektiv eller konkurrenskraftig. Men i Energy [R]evolution, producerad av tyska centret för termodynamik, Europeiska rådet för förnybar teknik och Greenpeaceanknutna Sven Teske, en av världens främsta experter på förnybar energi, punkteras sådana uppfattningar.

– Den danska regeringen har just lanserat ett ambitiöst klimat- och energiprogram med 100 procent förnybar energi till 2050, och Tyskland gör stora framsteg. Sverige riskerar att hamna på efterkälken. Regeringen håller ännu kvar vid en gammaldags syn på energi, där kärnkraften anses oumbärlig.

– Detta sätter krokben för konkurrenskraften i energimarknaden och blockerar en förnybar utvecklig som både marknaden och allmänheten vill ha, säger Martina Krger, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Greenpeace.
Scenariot tar sig an omställningen av såväl el- och värmeproduktionen som transportsektorn.

I fyra faser över 40 år fasas kärnkraften ut till förmån för kraftfulla satsningar på energieffektivitet och en successiv utbyggnad av framförallt vindkraft och solenergi. Vattenkraften byggs inte ut, och av transportsektorns oljeberoende blir på sikt endast en liten del kvar. 2050 kan andelen förnybart i transportsektorn bli 90 procent och i hela energisystemet 92 procent.

– Ska nytillträdda energiministern Anna-Karin Hatt och miljöminister Lena Ek lyckas med den digra uppgift som nu ligger på deras bord att uppnå regeringens mål om ett hållbart, koldioxidneutralt energisamhälle – krävs en liknande visionär politisk färdplan, säger Martina Krger .

Den fullständiga rapporten (engelska) + sammanfattning av rapporten (svenska)

Källa: Greenpeace

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s