Så blir det lönsamt att sortera

Om mängden avfall ska minska och återvinningen öka, så måste den hushållsnära avfallshanteringen bli ekonomiskt lönsam.
Om detta är alla överens, men hur ska det gå till?

Frågan ska diskuteras vid en konferens på avfallsbranschens mässa Elmia Waste & Recycling 20-22 september i Jönköping.

– Enligt min uppfattning behövs differentierade taxor. Den som sköter sig ska få sänkta kostnader, medan den som lämnar in osorterade sopor får betala mer, säger Peter Johansson vid konsultföretaget Svensk Avfallsrådgivning, en av föreläsarna på konferensen.

Enligt honom finns förutsättningarna på plats. Ju renare fraktioner konsumenter och företag lämnar ifrån sig, desto högre värde får avfallet.
– Vi arbetar med företag, men drivkrafterna är samma för alla, oavsett om man har ett kärl eller åtta containrar för avfallet, säger han.

Tjänar på sortering

Det finns exempel från industrin där avfallet redan blivit en intäkt istället för en kostnad.
– Om det finns metallskrot med i bilden så finansierar det ofta kostnaden för sortering och övrigt avfall. I vissa fall blir resultatet en nettointäkt, säger Ludvig Hydén, marknadschef på Sita som arbetar med insamling och återvinning.

Motsvarande resultat går att uppnå med andra materialslag, men då krävs väl fungerande sortering. Inte minst för att olika typer av avfall ska kunna återvinnas på ett optimalt sätt. Redan idag återvinns merparten av avfallet på något sätt.
– I vår verksamhet är återvinningsgraden 94 procent, som energi eller återvunnet material, säger Ludvig Hydén.

Bra och dåliga exempel

Nu är utmaningen att återvinna varje materialslag på optimalt sätt, t ex genom att inte elda upp det som är lönsamt att återvinna. Och då kommer de ekonomiska incitamenten in i bilden.
– Det är viktigt att vi minskar hushållsavfallet. Men idag står besparingen mätt i kronor inte i proportion till minskningen i avfallsmängd, säger Per Holm, föreläsare på konferensen och ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Bakom Nils Holgerssongruppen står SABO, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Fastighetsägarna Sverige. Gruppen gör årliga undersökningar av vad bl a hushållsavfallshämtningen kostar för flerbostadshus i hela landet.
– Det finns bra och dåliga exempel, säger Per Holm som berättar mer på konferensen.

Konferensen hålls under första dagen av mässan Elmia Waste & Recycling som pågår mellan den 20 och 22 september. På plats finns renhållningsbranschens ledande aktörer, med utrustning och tjänster för att återvinningen ska bli mer effektiv och framför allt lönsam så att kretsloppet fungerar.

Källa: Elmia Waste&Recycling

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s