7 av 10 svenskar är positiva till vågkraft

Vågkraft i Lysekil. Foto: Stefan Sjödin, Fortum.
Vågkraft i Lysekil. Foto: Stefan Sjödin, Fortum.

Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Fortum. Av den framgår även att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.

I Stockholm visar nu Fortum upp sin satsning på vågenergi. I dag placeras en vågboj i Stockholms ström i syfte att visa upp tekniken. Samtidigt presenteras en färsk undersökning bland 1 000 svenskar som genomförts om svenskarnas inställning till olika energikällor. Den visar att nästan sju av tio är positiva till vind- eller vågkraftsverk i den egna kommunen. Personer som bor i Stockholm är mer positiva till att det blir ett vågkraftsverk i kommunen än ett vindkraftsverk.

Det är glädjande att svenskarna intresserar sig för vågkraft, vilket är en energikälla som har många fördelar. Vi söker hela tiden förnybara energislag som kan bli en del av vår hållbara produktion. Vågkraften är en av flera möjliga lösningar och kan få stor betydelse för Europas framtida elproduktion, säger Tomas Wall, ansvarig Forskning och Utveckling på Fortum.

Vågkraften upplevs idag som ett alternativ till både solenergi och vindkraft, när det gäller miljövänlighet. En tredjedel av svenskarna anger vågkraft som en av de mest miljövänliga energikällorna. I undersökningen är det också tydligt att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige. Det är 64 procent som tycker att takten har varit för långsam.

Undersökningen visar även svenskarna gärna ser en ökad satsning på vågkraft. Nära 40 procent tycker att det borde satsas mer på vågenergi och att staten bör fortsätta sin satsning på forskning och utveckling när det gäller vågkraften.

I dagsläget är det är en bit kvar tills vi har kommersiella vågkraftsanläggningar, men nu testas och demonstreras tekniken för att kunna utveckla vågkraften. Enbart i Östersjön finns en potential som motsvarar mer än hälften av all el som samtliga svenska hushåll förbrukar under ett år, säger Tomas Wall.

I februari beviljade Energimyndigheten investeringsstöd till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen som Fortum tillsammans med Seabased Industry ansökt om. Huvudförhandlingar i miljödomstolen har hållits och ansökan ligger nu hos EU.

Utifrån demonstrationsprojekt på västkusten vill Fortum utveckla vågkraften till ett betydande energislag inom Europa. Först kräver den planerade investeringen ett investeringsbeslut från Fortum.

Generatorritning
Generatorritning

Pressmeddelande från Fortum

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s