Återvinningsstatistiken 2009 klar – FTI

Återvinningsstatistiken klar

76,7 procent av alla förpackningar och tidningar återvanns 2009. Den officiella återvinningsstatistiken från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för 2009 är nu klar att rapporteras till Naturvårdsverket.


Återvinningsgraden under 2009 blev 76,7 procent. Siffran avser den andelen av den totala mängden förpackningar och tidningar som tillfördes marknaden under 2009. Resultatet är något lägre än det för 2008, men beror på förändrade redovisningsrutiner. Sveriges ställning i världstoppen när det gäller återvinning är stabil.

Totalt återvanns 1 161 060 av de 1 513 897 ton förpackningar och tidningar som sattes ut på marknaden under 2009.

Resultatet fördelar sig på följande sätt:

Plastförpackningar

Totalt fanns 164 350 ton plastförpackningar på marknaden. 44 433 ton = 27,0 % materialutnyttjades. 6 227 ton = 3,8 % energiutvanns Total återvinningsgrad 30,8 %. Regeringens återvinningsmål: Totalt 70 %, varav 30 % materialutnyttjande.

OBS! Avvikelsen jmf med tidigare år beror huvudsakligen på att återvinningsresultaten från och med 2009 inte längre inkluderar de plastförpackningar som hushållen lägger i hushållssoporna. De energiutvinns via kommunernas avfallsförbränning. Det är alltså en redovisningsteknisk förändring.

Den övergång till materialåtervinning av källsorterade mjuka plastförpackningar som inleddes hösten 2008 har nu fullföljts i hela landet. Detta betyder att alla typer av plastförpackningar nu kan läggas i samma behållare vid samliga av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 5800 återvinningsstationer i Sverige.

Pappersförpackningar – förpackningar av papp, papper, kartong och wellpapp

Totalt fanns 646 709 ton pappersförpackningar på marknaden. 479 702 ton = 74,2 % materialutnyttjades. Regeringens återvinningsmål: Totalt 65 % materialutnyttjande.

Metallförpackningar

Totalt fanns 45 838 ton metallförpackningar på marknaden. 33 398 ton = 72,9 % materialutnyttjades. Regeringens återvinningsmål: Totalt 70 % materialutnyttjande.

Glasförpackningar

Totalt fanns 197 000 ton glasförpackningar på marknaden. 177 300 ton = 90 % materialutnyttjades. Regeringens återvinningsmål: 70 % materialutnyttjande.

Tidningar

Totalt fanns 460 000 ton tidningar på marknaden. 420 000 ton = 91 % insamlingsgrad (varav 100 % materialåtervinning). Regeringens återvinningsmål: 75 % insamlingsgrad.

Beräkningsgrunderna

Beräkningarna för plast och metall är gjorda på de förpackningsmängder som redovisats av de REPA-anslutna företagen. REPA täcker största delen av alla förpackningar på den svenska marknaden. Glas beräknas på de förpackningsmängder som redovisats till Svensk GlasÅtervinnings avgiftssystem, vilket täcker mer än 99 % av de förpackningar som tillförs svensk marknad av producenterna. De redovisade resultaten för tidningar bygger på statistik från Pressretur.

Kommentar från FTIs informationschef Peter Ingvarsson:

Med vår höga återvinningsgrad tillhör vi toppskiktet bland EU-länderna. Det visar att vi har ett väl fungerande återvinningssystem.

Vi gläds också över att återvinningen av flera materialslag ökar, t ex förpackningar av metall och papper.

I och med att vi nu lagt om systemet för insamling av plastförpackningar, och därmed materialåtervinner alla plastförpackningar, tror vi att även den insamlingen kommer att öka.

Källa: pressmeddelande

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s