Importerat kött orsakar stora utsläpp av växthusgaser som inte syns i statistiken

Den svenska köttkonsumtionen har ökat kraftigt under de senaste 20 åren och konsumtionsökningen baseras nästan uteslutande på importerat kött. Utsläppen från köttimporten 2005 motsvarar nästan 30 procent av det svenska jordbrukets totala utsläpp, men syns ändå inte i statistiken.

Mellan 1990 och 2005 minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska produktionen av animalier (kött, mjölk och ägg) med motsvarande 1,2 miljoner ton koldioxid. Två tredjedelar av minskningen beror på effektivare produktion och resten på minskad produktion. Under samma period ökade köttkonsumtionen med mer än 50 procent och denna ökning består nästan uteslutande av import. Utsläppen från konsumtionsökningen orsakade ökade utsläpp med motsvarande 2,3 miljoner ton koldioxid mellan 1990 och 2005.

– I Sverige är vi bland de bästa i världen på miljöåtgärder inom lantbruket, men vi måste ha en helhetssyn på de faktiska utsläpp som vår konsumtion orsakar, säger Christel Cederberg på SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Vi skulle i princip kunna lägga ner all inhemsk produktion av animalier och satsa på import istället, få jättefin utsläppsstatistik och samtidigt orsaka mer utsläpp än tidigare.

Forskarna vid SIK beräknade utsläppen av växthusgaser i ett livscykelperspektiv (så kallad livscykelanalys) av animaliska livsmedel som produceras och konsumeras i Sverige. Analysen sträcker sig från produktionen av insatsvaror (t ex importerat foder, handelsgödsel) till jordbruket tills att produkten når en regional grossist. Utsläppsnivåer för svensk och europeisk köttproduktion är relativt väl kända och forskarna valde därför att göra en fördjupad analys av brasilianskt nötkött. Utan att ta hänsyn till effekter av förändrad markanvändning (framförallt avskogning), fann forskarna att utsläppen är cirka 30-40 procent högre i brasiliansk produktion jämfört med europeisk. Det beror främst på hög slaktålder, långa kalvningsintervall, att stora mängder kött produceras utan koppling till mjölkproduktion och transporten till Sverige.

Beräkningarna inkluderar alltså alla utsläpp som orsakas av den svenska konsumtionen, oavsett var köttet och mjölken är producerad. I den offentliga statistiken redovisas däremot endast utsläppen som sker inom landets gränser och som är relaterade till produktionen i Sverige.

Utsläppen från den ökade köttkonsumtionen, som består av importerat kött, motsvarade nästan 30 procent av de totala utsläppen från det svenska jordbruket eller 20 procent av utsläppen från den svenska personbilsparken 2005. I statistiken syns de inte.

– Resultaten visar tydligt att om de utsläpp vi orsakar ska minska räcker det inte med att förbättra den inhemska köttproduktionen utan för att nå utsläppsmålen behöver vi också börja diskutera konsumentbeteende, matvanor och öka statusen för närproducerat, säger Christel Cederberg.

Källa: Pressmeddelande från Stiftelsen Lantbruksforskning

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s