Svensk miljöpolitik mesig – Naturskyddsföreningen

Nästa vecka kommer regeringens förslag på nya miljömål. Men redan har uppgifter om innehållet läckt ut i media.
Miljömålspropositionen är ett skal utan innehåll. Utan nya satsningar kan miljöproblemen inte lösas. När regeringen sänker takten i arbetet faller notan på våra barn, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

De 16 miljömålen beslutades av riksdagen är grunden i svensk miljöpolitik. De utvärderas av myndigheterna och Miljömålsrådet på nationell nivå, men också av länsstyrelserna på regional nivå. Rådets fördjupade utvärdering denna mandatperiod kom i mars 2008 och visade på rött ljus för 9 mål och gult för 6 mål. Endast ett mål bedöms möjligt att nå inom en generation med dagens insatser. Mot den bakgrunden föreslog Miljömålsrådet, på uppdrag av regeringen, en rad kraftiga förstärkningar av miljöarbetet. Regeringen tog inte till sig förslaget utan lät istället utreda hela miljömålssystemet. Mot den bakgrunden förväntas regeringen i nästa vecka lägga en proposition om miljömålsarbetet.

Regeringen har inte mäktat med att presentera ett genomarbetat förslag för en stärkt miljöpolitik, trots att miljömålsrådet redan för två år sedan på regeringens uppdrag hade utrett och lagt förslag på en rad åtgärder. Då lät regeringen göra en ny utredning och i nästa vecka är det dags att återigen skjuta arbetet framåt i tiden. De texter som nu läckt ut i media saknar helt nya offensiva mål och åtgärder, det skjuts på nästa mandatperiod, säger Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen har tidigare varit kritisk till att regeringen inte anpassat resurserna i budgeten till att riksdagens miljömål inte uppfyllts. I vissa fall har regeringen också sänkt anslagen till arbetet, vilket betyder att måluppfyllelsen kommer att minska.

Om man inte når målen är inte lösningen att ändra målen utan att öka ansträngningarna för att nå målen. Miljömålsarbetet handlar om våra barns framtid och deras möjlighet till ett bra liv och det måste regeringen ta på större allvar, säger Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen är särskilt kritisk till regeringens behandling av målet om Levande skogar år 2020, som Miljömålsrådet konstaterat är mycket svårt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in.

Forskarupprop visar nu att upp emot 20 procent av skogsmarken måste skyddas för att nå målet, men regeringen sänker anslagen och fördyrar naturvården med ett förslag om att ge markägarna 20 procent mer än marknadsvärdet för skogsmark som skyddas. Några nya mål föreslås inte, trots att nuvarande mål löper ut 2010, ett mål som fortfarande inte kunnat nås. Det är som att regeringen helt glömt att svenskarna älskar naturen, säger Mikael Karlsson.

Källa: pressmeddelande från Naturskyddsföreningen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s