Google Översättning: Rovdjur i Karpaterna så gör man där

Läs en Google-översättning eller gå direkt till sidan och läs den på engelska. Det handlar om hur man gör för att leva tillsammans med rovdjur i Karpaterna.

Förekomsten av stora rovdjur i Karpaterna fungerar som en ledning exempel för de europeiska regioner där dessa djur gör en retur. The large carnivores have been practically eliminated from all of western Europe but today, they are again on the increase. De stora rovdjuren har praktiskt taget eliminerats från hela Västeuropa men i dag, de åter ökar. Wolves are returning throughout the Alpine areas in France, Switzerland, and Italy, and the lynx is returning to Belgium. Vargar är tillbaka hela alpina områden – i Frankrike, Schweiz och Italien, och lodjur är återvände till Belgien.

These comebacks often create a problem of compatibility with agriculture such as it is practised today. Dessa Comebacks skapar ofta ett problem med kompatibilitet med jordbruket såsom det praktiseras idag. The Carpathian shepherds have maintained appropriate techniques such as specially trained dogs. Karpaterna herdar har upprätthållit lämpliga metoder såsom specialutbildade hundar. Today, in the framework of the Natura 2000 network sites, attempts are being to reintroduce these techniques in the western European areas that are faced with the return of these predators. Idag, inom ramen för nätverket Natura 2000, försöker man att återinföra denna teknik på västeuropeiska områden som står inför återlämnandet av dessa rovdjur. This is the case, for example, in the French Alps that are faced with the return of the wolf. Detta är fallet till exempel i de franska Alperna som står inför återkomsten av varg.

Google Translate = inte alltför bra…
http://translate.google.se/translate?js=y&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.flyingover.net%2Findex2.cfm%3Finc%3Dfiche%26ref%3D08&sl=en&tl=sv

På engelska i original hittar du här:
http://www.flyingover.net/index2.cfm?inc=fiche&ref=08

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s