Återvinning

Återvinningsstatistiken för 2008 klar

Fortsatt ökad återvinning av förpackningar och tidningar
– 2008 återvanns 78,4 procent

Den officiella återvinningsstatistiken från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för 2008 är nu klar att rapporteras till Naturvårdsverket.

Återvinningsgraden (andelen återvunnet av det som sattes ut på marknaden) ökade under 2008 med 0,2 till 78,4 procent. Det är den högsta siffran sedan producentansvaret för förpackningar och tidningar infördes 1994. Sverige stärker med detta sin ställning i världstoppen när det gäller återvinning.

Totalt återvanns 1 252 820 av de 1 597 750 ton förpackningar och tidningar som sattes ut på marknaden under 2008.

Resultatet fördelar sig på följande sätt:

Plastförpackningar
Totalt fanns 165 000 ton plastförpackningar på marknaden.
50 307 ton = 30,5 % materialutnyttjades.
48 748 ton = 29,5 % energiutvanns
Total återvinningsgrad 60 %.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 70 %, varav 30 % materialutnyttjande.

Pappersförpackningar – förpackningar av papp, papper, kartong och wellpapp
Totalt fanns 651 000 ton pappersförpackningar på marknaden.
482 000 ton = 74 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 65 % materialutnyttjande.

Metallförpackningar
Totalt fanns 48 750 ton metallförpackningar på marknaden.
32 660 ton = 67 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 70 % materialutnyttjande.

Glasförpackningar
Totalt fanns 186 000 ton glasförpackningar på marknaden.
174 165 ton = 93,6 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: 70 % materialutnyttjande.

Tidningar *
Totalt fanns 547 000 ton tidningar på marknaden.
465 000 ton = 85 % insamlingsgrad (varav 100 % materialåtervinning).
Regeringens återvinningsmål: 75 % insamlingsgrad.
(* Statistiken avseende tidningar är ännu preliminär)

Beräkningsgrunderna
Beräkningarna för plast och metall är gjorda på de förpackningsmängder som redovisats av de REPA-anslutna företagen. REPA täcker största delen av alla förpackningar på den svenska marknaden. Glas beräknas på de förpackningsmängder som redovisats till Svensk GlasÅtervinnings avgiftssystem, vilket täcker mer än 99 % av de förpackningar som tillförs svensk marknad av producenterna. De redovisade resultaten för tidningar bygger på statistik från Pressretur.

Kommentar från FTIs VD John Strand:
– Med vår höga återvinningsgrad tillhör vi toppskiktet bland EU-länderna. Det visar att vi har ett väl fungerande återvinningssystem.

Källa: pressmeddelande från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen


Svenska sopor räcker inte till

Den allmänna politiken har ansett att det är bättre att satsa på kraftvärmeverk än på att ta till vara industriell restvärme.
Nu kan man ifrågasätta detta tycker Industrigruppen Återvunnen Energi eftersom restvärme är helt utsläppsfri och därmed skulle bidra med hundra procent skulle bidra till ett minskat användande av fossilt bränsle. Enligt Avfall Sverige uppgick svenskarnas hushållssopor till 2 190 980 ton 2007. Det var 83 000 ton mindre än året innan och det räcker tyvärr inte till för att hålla kraftvärmeverken i Sverige igång. Det innebär att vi därför måste importera 600 000 ton sopor. Om utbyggnaden av kraftvärmeverk fortsätter kommer importbehovet att öka med ett ökat koldioxidutsläpp som följd. Industrigruppen Återvunnen Energi anser därför att bättre förutsättningar att ta tillvara industriell restvärme borde vara en självklarhet och föreslår att fjärrvärmenäten öppnas upp för fler leverantörer än kraftvärmebolagen själva.
Källa: www.atervunnenenergi.se

Annonser

2 thoughts on “Återvinning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s