WWF om…

…klimatkonferensen i Bonn:Klimatförhandlingar i vänlig anda men med få framsteg

De just avslutade klimatförhandlingarna i Bonn har resulterat i en vänligare atmosfär bland delegaterna, men inga konkreta framsteg har gjorts inom nyckelområden, som till exempel utsläppsminskningar och ekonomiskt stöd.

Idag flödar miljarderna för att rädda förorenande industrier och dåliga banker, men ekonomisk stimulans för att skydda FNs klimatsamtal från sammanbrott och för att hjälpa dem som lider av effekterna saknas. USA har med stor öppenhet och tydligt intresse lyssnat till de mest sårbara länderna och civilsamhället och har tagit hem flest poäng i Bonn när det gäller att bygga gränsöverskridande relationer.

För att vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, måste industriländerna minska sina utsläpp med minst 40 procent räknat från 1990 till år 2020. Den industrialiserade världen måste också satsa tillräckligt med pengar för att finansiera en utsläppssnål utveckling och viktiga anpassningsåtgärder i utvecklingsländerna.

– WWFs beräkningar visar att industriländerna måste betala minst 145 miljarder euro per år till utvecklingsländerna för att skapa förutsättning att minska de globala utsläppen snabbt nog, för att avskogningen ska kunna hejdas och för att utvecklingsländerna ska få hjälp med anpassning till de klimatförändringar som kommer att ske även om vi klarar att hålla oss väl under 2 graders uppvärmning. Alla dessa åtgärder krävs för att vi ska få bukt med klimatfrågan, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Delegationerna från de olika länderna har haft en mer positiv och öppen inställning jämfört med förra årets möte i Poznan i Polen, men framstegen i fråga om tekniska detaljer stod i skarp kontrast till bristen på politiskt genombrott inom områden som är avgörande för att ett avtal ska kunna slutas vid toppmötet i Köpenhamn.

– Vänlig retorik hjälper, men utan ett stort engagemang och bindande mål för att minska koldioxidutsläppen räcker det inte till för att skydda en ömtålig planet från en skenande klimatförändring, säger Stefan Henningsson, klimatchef på Världsnaturfonden WWF, som varit på plats i Bonn. Industriländernas medfinansiering av utvecklingsländernas åtgärder är centralt för att få till ett klimatavtal.

En ny amerikansk attityd har bidragit till en positiv atmosfär och har gynnat samtalen. USA har med stor öppenhet och tydligt intresse lyssnat till de mest sårbara länderna, men ännu så länge är USAs målsättning långt ifrån tillräcklig. Det är nu mycket tydligare var olika länder står när det gäller de viktigaste frågorna i debatten – vilket ger en grund för riktiga förhandlingar.

Den avgörande frågan för många av utvecklingsländerna handlar om att säkra en långsiktig och tillräcklig finansiering utöver bistånd. Sverige har nu sex veckor på sig att lösa denna fråga innan nästa internationella förhandlingsmöte i juni. Om inte riskerar Sverige att som EU-ordförande ha en olöst huvudfråga som riskerar klimatavtalet i Köpenhamn i december i år. Deltagare i Bonn från de minst utvecklade länderna har krävt 2 miljarder US-dollar för att finansiera genomförandet av de nationella anpassningsplanerna. Enligt WWFs uppfattning ger utvecklingsländerna med detta blygsamma belopp rätt signal inför nästa omgång av samtalen i juni.

– Vare sig de heter Obama, Merkel, Reinfeldt, Harper, Aso eller Brown, måste ledarna för de rika länderna engagera sig helhjärtat för att skapa ett kraftfullt paket för klimatets återhämtning. Det är förutsättningen för att uppnå en överenskommelse om ett globalt klimatavtal och för smarta investeringar för en framtid med låga koldioxidutsläpp, avslutar Lasse Gustavsson.

Pressmeddelande från WWF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s