Ny doktorsavhandling i miljöekonomi…

Svensk koldioxidskatt ökar oljeproduktionen

Hejdas jordens uppvärmning när Sverige och andra oljeimporterande västländer inför koldioxidskatt? Inte om de oljeexporterande länderna samtidigt sänker oljepriset på sina hemmamarknader, ökar sin egen oljeförbrukning och lockar energikrävande industrier till nyetableringar.

Nu måste de oljeproducerande ländernas speciella situation och intressen uppmärksammas i de pågående diskussionerna om globala klimatstrategier, konstaterar miljöekonomen Jiegen Wei i sin doktorsavhandling. 

– Vi vet att många oljeexporterande länder säljer petroleumprodukter mycket billigt på hemmamarknaderna och vi ville undersöka orsakerna till det, till exempel hur deras prissättning kan påverkas av de oljeimporterande ländernas koldioxidskatter och vilken betydelse detta har för de internationella förhandlingarna om klimatstrategier, säger Jiegen Wei.  

Den globala uppvärmningen är enligt tidigare miljöekonomisk forskning det största exemplet på marknadens misslyckande och beror främst på koldioxidutsläpp som vi människor förorsakar. Förbränning av fossila bränslen och förändrad markanvändning – främst avskogning, är de viktigaste källorna till utsläpp av växthusgaser mellan 1970 och 2004, enligt FN:s klimatpanel. Dessa källor stod för 56 respektive 17 procent av de totala utsläppen. 

Tidigare ekonomiska studier har fokuserat på de oljeexporterande ländernas exportmarknad, och ignorerat deras hemmamarknad. Men den inhemska marknaden är redan av betydande storlek. Den står för nästan 20 procent av OPEC-ländernas försäljning av olja och andelen väntas öka. Indonesien säljer till exempel nästan hälften av sina oljeprodukter på den inhemska marknaden. Nettoexporten från Mexiko har sjunkit drastiskt på grund av den snabbt växande inhemska marknaden, vilket delvis är en följd av låga inhemska priser.

Jiegen Wei har i sin forskning använt en matematisk modell där strategiska oljeimportörer, som bryr sig om klimatförändringen, interagerar med strategiska oljeexportörer. Studien fokuserar på att prissättningen skiljer sig mellan export- och hemmamarknaden. Resultaten visar att detta har viktiga konsekvenser. Sambandet mellan olika marknader gör att klimatpolitiska skatter i vissa länder, sänker oljepriset och ökar oljekonsumtionen i andra länder. De ökande koldioxidutsläppen i länder utan klimatpolitik riskerar därför att motverka de minskningar av utsläpp som sker i enskilda länder som tillämpar koldioxidskatt. Och då blir totala effekten av koldioxidskatter inte den vi förväntar oss.

– Om vi ska kunna hantera klimatförändringen behövs en global samordning mellan olika länders koldioxidskatter respektive prissättning av olja och energi. Ansträngningar för att förmå de oljeexporterande länder att sluta med sin dubbla prissättning kan bromsa koldioxidutsläppen och hejda den globala uppvärmningen. I en tid när allt fler argumenterar för en harmoniserad koldioxidbeskattning i hela världen, tror vi att oljeproducenternas speciella intressen och situation förtjänar särskild uppmärksamhet, säger Jiegen Wei.

I avhandlingen ingår också studier av skogsskötsel i Kina, liksom en studie av hur företags rykten påverkas av hur väl de lever upp till sociala normer, och vilken roll som information (om exempelvis utsläpp) spelar i detta sammanhang. Avhandlingen har genomförts med stöd av Sidas miljöekonomiska kapacitetsuppbyggnadsprogram.

Länk till Environmental Economics Göteborgs Universitet >>

 

Källa: pressmeddelande från Enheten för miljöekonomi, Handelshögskolan
Göteborgs universitet

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s