Bönder självförsörjande på energi

Regeringen anser att jord- och skogsbruk kan öka produktion av biomassa. Därför får idag Formas i uppdrag att utlysa nära 10 miljoner kronor för att utveckla ett hållbart uttag av biomassa i jordbruket. Förra veckan presenterade regeringen en ambitiös klimat- och energiöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att kraven på produktionen av biomassa från jord- och skogsbruket ökar.

– Jag har satt ut ett mål att jord- och skogsbruk ska bli självförsörjande på energi. Dagens satsning är en av de pusselbitar som behövs för att komma dit och därmed bidra till ett bättre klimat, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

I budgetpropositionen för 2008 avsattes en miljard kronor för att utveckla Sveriges klimat- och energipolitik, den så kallade klimatmiljarden. Av klimatmiljarden avsattes 40 miljoner kronor för ett hållbart uttag av biomassa inom jord- och skogsbruk. Regeringen har redan aviserat att 30 miljoner av dessa medel ska gå till klimatsatsningar i skogen, och idag aviseras att de resterande 10 miljonerna ska gå till utvecklandet av hållbart uttag av biomassa i jordbruket.

– Som jag ser det är jordbruket oerhört viktigt för att vi ska klara av att ställa om mot mer förnybar energi. Pressen blir allt större på jordbruket att öka uttaget av biomassa på ett miljömässigt hållbart sätt. Detta är en chans för många jordbrukare och företag med lantbruksanknytning, och därför ser vi nu till att föra utvecklingen på området framåt, säger Eskil Erlandsson.

Fokus bör vara kunskapsuppbyggnad och informationsinsatser samt utvecklingsinsatser för praktisk tillämpning på företagsnivå för ett hållbart uttag av biomassa inom jordbruket. Prioriterade områden är bland annat användningen av restprodukter från jordbruket, som exempelvis gödselbaserad biogas, samt användningen av fossil energi vid uttag av biomassa.

Källa pressmeddelande från jordbruksdepartementet

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s